ECE-keurmerken; wat is voor u van toepassing?

De ledverlichting van Genius is voornamelijk bedoeld als verlichting in de industrie, landbouw en offroad gebruik. ECE-keuringen zijn noodzakelijk als men de led verlichting op de openbare weg wil gebruiken. Volgens de Nederlandse wetgeving is het niet toegestaan om ongekeurde verlichting “in gebruik te nemen” op de Nederlandse wegen. De ECE-gekeurde led verlichting van Genius Ledverlichting is herkenbaar aan de ECE-keurmerken.

Voor verlichting gelden doorgaans de volgende ECE-keurmerken:

Vaak gemaakte fout:

Een vaak gemaakte fout is dat het E-nummer word aangezien als keurmerk. LET OP! dit E-nummer is alleen een kenmerk waar de lamp gekeurd is, in welk land. Zo staat E4 er bijvoorbeeld voor dat een lamp in Nederland gekeurd is, E9 betekend dat de lamp in Spanje gekeurd is en E1 Duitsland etc. etc. Het zijn dus geen ECE-keurmerken.

Meer weten over ECE keurmerken? Of zoekt u ECE gecertificeerde producten? 

ECE-R112

De type goedkeuring R112 is bedoeld voor grootlicht & verstralers. Met een ECE-R112 keurmerk in de lamp is deze geschikt om op de openbare weg in te zetten als; grootlicht & verstraler. Bij een ECE-R112 goedgekeurde lamp komt een referentie getal, deze moet op de lamp aanwezig zijn. Er zijn twee belangrijke punten om rekening mee te houden:

 • Symmetrie; bij de plaatsing van een ECE-R112 gekeurde lamp moet er symmetrie aanwezig zijn bij de montage, om uiteindelijk ook aan de ECE-R112 regulering te voldoen.
 • Referentie getal; op de lamp is een referentie getal aanwezig. Als men deze referentie getallen van een voertuig bij elkaar op telt moet de uitkomst onder de 100 zitten, om te voldoen aan de ECE-R112 regulering. Vergeet u niet de al aanwezige verlichting mee te rekenen!

ECE-R23ECE-R23

De ECE-R23 is een type goedkeuring voor achteruitrij lampen. Deze zijn zo geconstrueerd dat als deze onder een specifieke hoek van 30 graden niet verblindend zijn voor het achterop komend verkeer. Daarbij mogen ze niet hoger gemonteerd worden dan 1,20m & niet lager dan 25cm, om aan de ECE-R23 regulering te voldoen. Hiernaast een afbeelding ter verduidelijking. Aan de montagebreedte zijn geen eisen gesteld.

ECE-R10

De ECE-R10 type goedkeuring is een keurmerk voor elektrische systemen op voertuigen. Als een lamp of iets dergelijks ECE-R10 gekeurd is geeft aan dat het Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) goed gekeurd is.

Dus wat is EMC (ECE-R 10)?

EMC ECE-R10 is een kwaliteitskenmerk van o.a. optische systemen welke slaat op de volgende twee factoren:

 • 􏰅  Storingsemissie: de begrenzing van de emissie van elektromagnetische storingen op een zodanig niveau, dat een storingsvrij bedrijf van andere apparatuur in de omgeving van het voertuig mogelijk maakt. Met andere woorden; de storingsemissie is begrensd tot een acceptabel niveau om storingsvrij met andere elektronische apparatuur te kunnen samenwerken.
 • 􏰅  Storingsbestendigheid: Naast dat de apparatuur zelf geen storing mag uitzenden, moet de elektronische apparatuur er ook voor zorgen dat er, voldoende hoge bestendigheid tegen van buitenaf werkende elektromagnetische storingen is.

Met een ECE-R10 keuring is men verzekerd van een storingsvrije werking van de LED lamp. De LED lamp is dan namelijk op twee manieren beschermd. Een; de LED lamp stoort zelf niet op andere aanwezige apparatuur, twee de LED lamp is zelf bestand tegen inkomende storing.

Wanneer is een ECE-R10 keuring verplicht?

Een ECE-R10 keuring is verplicht op het moment dat men elektronische apparatuur (LED-verlichting) gebruikt op de openbare weg.

Wanneer moet u ECE R65 signaleer verlichting voeren?

Met ingang van 1 maart 2009 is de Europese regelgeving ECE REG 65 van toepassing. Deze regelgeving geldt voor akoestische en optische signalering op nieuw afgeleverde trekkend en getrokken voertuigen. Maar vanaf 1 maart 2014 is de regelgeving verplicht van toepassing voor zowel nieuwe als reeds bestaande trekkende en getrokken voertuigen.

Omschrijving richtlijn ECE R65:

Geel zwaai-, flits- of knipperlicht: bestaande uit één set gele signaalverlichting.

 • De set moet voldoen aan ECE reglement 65 en is overeenkomstig gecertificeerd, bent u niet bekend met de leverancier check dit dan ook! U kunt deze certificaten ten alle tijden opvragen.
 • De set is zodanig gemonteerd dat het lichtsignaal kan worden waargenomen vanaf 1.5 meter boven het wegdek en een afstand van 20m rondom het gehele voertuig.

ECE-R65 goed

ECE-R65 fout

Wanneer moet er geel zwaai-, flits- of knipperlicht worden gevoerd?

Bij de volgende werkzaamheden of omstandigheden voert een voertuig, indien de kans bestaat dat het voertuig niet tijdig door andere weggebruikers wordt opgemerkt, geel zwaai-, flits- of knipperlicht:

 • Werkzaamheden ten behoeve van de hulpverlening op of langs de weg met kennelijk daartoe ingerichte motorvoertuigen
 • Werkzaamheden ten behoeve van wegen, werken of inrichtingen op, aan, in of boven wegen, daar onder begrepen gladheidsbestreiding of sneeuwruimen
 • Werkzaamheden met kennelijk daartoe ingerichte motorvoertuigen voor de hulpverlening aan en het repareren of bergen en wegslepen van voertuigen
 • Vervoer van ondeelbare lading voor zover het voertuigen betreft waarvoor krachtens het Voertuigreglement ontheffing is verleend inzak de afmetingen van deze voertuigen of hun lading
 • Het begeleiden van transporten waarvoor een ontheffing is verleend, voor zover die begeleiding uit de ontheffing voortvloeit en dit geschiedt met daartoe speciaal uitgeruste voertuigen
 • Het begeleiden van militaire colonnes
 • Het rijden met landbouw of bosbouwtrekkers en motorvoertuigen met beperkte snelheid, of daardoor voortbewogen aanhangwagens, die, met inbegrip van de lading, breder zijn dan 2,60m

Voor welke voertuig categorieën:

 • Voertuigen die minimaal 4 wielen hebben en worden gebruikt voor het vervoeren van personen (Cat. M1, M2, M3)
 • Voertuigen die minimaal 4 wielen hebben en worden gebruikt voor het vervoeren van goederen (Cat. N1, N2, N3)
 • Trailers (Cat. 01, 02, 03, 04)
 • Agriculturele en bosbouw tractoren (Cat. T)
 • Off-road mobiele machines (Cat. G)

ECE R65 gekeurde led flitsers kopen? KLIK HIER voor onze webshop